INSCRICIÓN

IMPORTE

  • Taxa xeral:120 €
  • Taxa reducida, aplicable a estudantes universitarios, de bacharelato ou de formación profesional, pensionistas, desempregados, socios da Asociación de Antigos alumnos da USC e PDI e PAS da USC: 70 €

A parte, todas as persoas, nacionais ou estranxeiras, que non están cubertas polo seguro escolar obrigatorio do INSS, por non ter formalizada matrícula en estudos oficiais na USC no curso académico 2018-19 ou ben, sendo alumnos/as da USC neste curso 2018/19 son de nacionalidade estranxeira ou nacionais maiores de 28 anos e non teñan contratado este seguro nos estudos nos que formalizaron matrícula, deben subscribir o seguro obrigatorio de accidentes e asistencia en viaxe que terá un custe de 16€.

UNHA VEZ REALIZADA A MATRÍCULA, NON SE EFECTUARÁN DEVOLUCIÓNS AGÁS NO CASO DE SUSPENSIÓN DO CURSO.

PRAZO

  • Ábrese o prazo: 15 de maio
  • Acaba o prazo o 21 de xuño

NON SERÁ POSIBLE REALIZAR A INSCRICIÓN FÓRA DESTES PRAZOS.

CENTROS DE MATRICULACIÓN E INFORMACIÓN

cursosdeveran@usc.es
Páxina oficial dos cursos de verán da USC

A matrícula faise a través do seguinte enlace SECRETARÍA VIRTUAL DA USC.

Campus de Compostela:
Área de Cultura – Casa da Balconada
Rúa Nova, 6
Teléfonos 881811018 e 881811103

Campus de Lugo:
Área de Cultura – Pazo de Montenegro
Praciña da Universidade
Teléfono 98221513